Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Medezeggenschapsraad
MR
De medezeggenschapsraad (MR) is er om ouders en medewerkers via dit orgaan actief en formeel te betrekken bij de totstandkoming van het beleid van de school. In de agenda van de school is terug te vinden wanneer de MR vergadert. Deze vergaderingen zijn openbaar voor ouders en medewerkers van de school. Tussen die overleggen in heeft de MR over de beleidsmatige aangelegenheden direct contact met de schoolleider of de schoolleider neemt (gedeeltelijk) deel aan de MR vergadering. De MR vergaderingen zijn openbaar.

GMR
Met de vorming van de Samenwerking van Vrijescholen Zuid-Holland (SVZH) is naast de lokale MR een gemeenschappelijke (G)MR gevormd. Hier wordt het gemeenschappelijke beleid op vorm gegeven.

Klassenouders
Betrokkenheid van de ouders vinden wij een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. De ouders nemen daarom binnen De Dordtse Vrije School een belangrijke plek in. Uit de oudergroep van iedere klas worden, door of namens de leerkracht, ouders gevraagd om klassenouder te worden. Deze klassenouders staan de leerkracht ter zijde met praktische ondersteuning. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het mee helpen organiseren van jaarfeesten en uitstapjes. Ook kunnen klassenouders nieuwe ouders wegwijs maken in de school. Op deze manier zijn de klassenouders intensief betrokken bij de dagelijkse gang van zaken in de klas van hun kind.

Vereniging Vrije Opvoedkunst (VOK)
Het VOK staat voor Vereniging Vrije Opvoedkunst. Wij zijn vijf ouders van (oud-) leerlingen van de Dordtse Vrije School.

VOK heeft als doel om het vrijeschool-leven en de antroposofie uit te dragen naar de ouders en daarover met hen in gesprek te zijn. Dit doen we in overleg en in samenwerking met de leerkrachten. Met onze activiteiten willen we de ouders op een leuke manier kennis laten maken of een verdieping te laten maken met de grondgedachten van de Vrije School. Kortom, we willen een bijdrage leveren in de verbinding tussen het schoolleven van het kind en het leven thuis.

Wat we doen: Tijdens twee jaarfeesten zijn wij te vinden op het schoolplein. We zorgen voor koffie en thee en verkopen bij het Michaëlfeest en met Pinksteren kleine broodjes en zijn er mooie seizoentafel artikelen te koop. Dit schooljaar organiseren we lezingen over thema’s die gaan over de ontwikkeling van het kind en de antroposofie / vrijeschool-onderwijs.
Nieuw dit jaar is de workshop dag op 23 januari in samenwerking met het therapeuticum waar je kennis kunt maken met de bijzondere en fijne methoden, zienswijzen en inspiratie die de antroposofie en de Vrije School brengen.  Zo vlak voor Sinterklaas organiseren we de Advent(knutsel)middag voor kinderen (28 november). Even weg van de hectiek, in alle rust en concentratie, werken aan mooie creaties, lekker snoepen van zelfgemaakte pepernoten.

Helpende handen: Het VOK mag steevast rekenen op vele helpende handen! Gelukkig want iets als een Adventsmiddag of al die broodjes bakken, kunnen we niet alleen. Onze dank gaat uit naar de ouders die ons helpen en deelnemen aan onze activiteiten.

Zoekende? Eerlijk is eerlijk, het is goed om te weten dat wij als VOK zoekende zijn naar de beste manier waarop wij ouders het beste kunnen bereiken. Om zo voor de ouders en onszelf leuke, inspirerende activiteiten te organiseren.Niet alleen omdat het kind hier op school een fijne tijd heeft, maar misschien ook wel voor de ouders om zelf te meer ontdekken en te groeien? We staan open voor reacties. Schroom dus niet om met tips, vragen of suggesties te komen!
Dat kan door ons even aan te spreken op het schoolplein of via de mail vokdordt@gmail.com

Landelijke Vereniging voor Vrije Opvoedkunde: www.vrijeopvoedkunst.nl

Ouderkoor
Cantiamo is de naam van het koor van de Dordtse Vrije School, opgericht in 2003. Het koor bestaat uit ouders van leerlingen, oud ouders en vrienden die houden van zingen en zich thuis voelen bij het gedachtegoed van de vrijeschool. Het koor staat open voor iedereen die plezier heeft in zingen. Je hoeft geen goede zanger te zijn om mee te kunnen doen, enthousiasme en inzet zijn belangrijker. Ook mensen die voor het eerst met een koor mee willen doen zijn welkom. We oefenen op dinsdagavond van 20.00 – 22.00 u. in de aula van de vrijeschool, behalve tijdens de schoolvakanties. Naast zingen is er ook ruimte voor plezier en gezelligheid.
Wij zingen muziek uit alle tijden, aansluitend op de jaarfeesten; we proberen bij een aantal daarvan te zingen, zoals de herfstmarkt en Sint Jan. We zingen meestal vierstemmig. Ons repertoire bestaat zowel uit klassieke als uit moderne muziek. We doen mee met korenfestivals in Dordrecht en we zongen al een aantal keer in de schuilkerk van Gorinchem en de Oud-katholieke kerk in Dordrecht. Daarnaast doet het koor vaak mee met de Korendag van vrijescholen. Dat is een hele leuke gelegenheid om koorleden van andere Vrije Scholen te ontmoeten, met vaak dezelfde interesses.
Het kan best een drempel zijn om te gaan zingen. Dat is begrijpelijk, maar elke stem kun je oefenen. Onze dirigente, Ine Blom probeert ons vrij en ongedwongen te leren zingen, waarbij elke stem er mag zijn.

Ons koor kan op dit moment goed nieuwe zangers en zangeressen gebruiken. Net als bij veel koren hebben we behoefte aan versterking bij de mannen, maar ook vrouwenstemmen zijn welkom.
Heb je interesse neem dan contact met ons op via cantiamo@dordtsevrijeschool.nl, of kom op dinsdagavond naar de aula van de vrijeschool.

 

Agenda


Bekijk volledige agenda »


Recent nieuws

Ondersteuningsplanraad

In de Ondersteuningsplanraad? Ja, waarom niet! Enkele redenen om u kandidaat te stellen voor de Ondersteuningsplanraad (OPR): U praat mee over de manier waarop het beleid in de regio Dordrecht voor begeleiding en ondersteuning in het onderwijs (passend onderwijs) georganiseerd wordt; U denkt mee over de manier waarop extra ondersteuning aan leerlingen geboden kan worden; […]

Lees bericht »

Bekijk alle nieuwsberichten »

“Wij werken met het meest kostbare materiaal op aarde: kinderen.”

Dordtse Vrije School