Schoolbestuur

Volgens de Nederlandse wet- en regelgeving is een schoolbestuur verantwoordelijk voor de levensvatbaarheid van de school en de kwaliteit van het onderwijs. De Dordtse Vrijeschool valt bestuurlijk onder De Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland (SVZH).  Namens dat bestuur ligt de dagelijkse leiding van de school in handen van de schoolleider. De schoolleider zit samen met de andere schoolleiders en de algemeen bestuurder Jeroen Gommers, in het managementteam van de SVZH. Jeroen Gommers legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Deze Raad van Toezicht is op gepaste afstand actief. Ze is niet betrokken bij de dagelijkse leiding maar kan los van de waan van de dag met adviezen, suggesties en voorstellen komen.

Bestuurder:

 • Jeroen Gommers (j.gommers@svzh.nl)Nevenfuncties bestuurder:
  • Bestuurslid Vereniging van Vrijescholen
  • Bestuurslid Kinderopvang Hansje Stoffel
  • Bestuurslid van de PO-Raad  – Lid Innovatie comité Wetenschap Technologie in het funderend onderwijs.

Raad van toezicht:

 • Sjef L.J.M. Palmen, Intercessi Consult BV
 • Albert E. Vlug, Partner CGI
 • Paul R. Slier, eigenaar juridisch adviesbureau Slier (voorzitter)
 • Margreet A.M. Vendel, College van bestuur bij St. Meer Primair
 • Piter D. de Jong, Senior Project Manager bij Ministerie Economische zaken

Voor meer informatie over de stichtingSamenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland of contact verwijzen wij u naar: www.svzh.nl

Agenda


Bekijk volledige agenda »


Recent nieuws

Ondersteuningsplanraad

In de Ondersteuningsplanraad? Ja, waarom niet! Enkele redenen om u kandidaat te stellen voor de Ondersteuningsplanraad (OPR): U praat mee over de manier waarop het beleid in de regio Dordrecht voor begeleiding en ondersteuning in het onderwijs (passend onderwijs) georganiseerd wordt; U denkt mee over de manier waarop extra ondersteuning aan leerlingen geboden kan worden; […]

Lees bericht »

Bekijk alle nieuwsberichten »

“Wij werken vanuit Antroposofische visie”

Dordtse Vrije School