Ouderbijdrage

Elke school in Nederland krijgt van de rijksoverheid een totaalbudget om onderwijs te geven. Daarmee worden de door de overheid gestelde basistaken betaald. De vrijeschool heeft een breder aanbod en we gebruiken o.a. de ouderbijdrage om dat te bekostigen.

Het gaat dan om de volgende zaken:

  • De kinderen werken met duurzame natuurlijke materialen in de klas, zoals waskrijtjes, wol, bijenwas, verf, papier, klei, hout, gereedschap en schriften.
  • We hebben de mogelijkheid om een keuze te maken uit extra leerkrachten. Bijvoorbeeld voor het vak euritmie of muziek, handwerk etc.
  • We organiseren jaarfeesten waarvoor we materialen etc. nodig hebben.
  • Duurzame meubels, speelgoed en leesboeken

Van boetseerwerk tot periodeschriften en muziekles. Kortom allemaal voorbeelden die mogelijk zijn door de extra ouderbijdrage.

Wie besteedt de ouderbijdrage?

Elk jaar wordt de ouderbijdrage verantwoord in de jaarrekening. Er worden afspraken gemaakt met de medezeggenschapsraad, waaraan het geld wordt besteed. De ouders houden dus door de medezeggenschapraad een vinger aan de pols. Aan het begin van ieder schooljaar wordt een algemene ouderavond georganiseerd door de Medezeggenschapraad om de ouders hierover te informeren.

Hoe bepaalt u de hoogte van uw bijdrage?

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar niet vrijblijvend. Er wordt natuurlijk geen individueel kind uitgesloten als er geen ouderbijdrage kan worden betaald. Wij hopen en gaan ervan uit dat elke ouder een bijdrage geeft, het gaat om een bedrag dat voor iedereen haalbaar is. Ook in financiƫle zin kunnen we zo de school samen dragen.

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt elk gezin de ouderbijdragebrief met actuele (besteding-) informatie. Het formulier voor toezegging ouderbijdrage, kunt u inleveren bij de administratie of schoolleider.

Onze school is jarig!

De Vrije School bestaat in 2019 wereldwijd 100 jaar en de Dordtse Vrije School 40 jaar! Om dat te vieren, willen we ons gebouw extra mooi maken voor de stad en onze kinderen.
Lees meer en help mee!

86% gefinancierd
Er is momenteel €6.475,00 van de €7.500,00 opgehaald met deze actie! Doneer ook!

Agenda


Bekijk volledige agenda »

“Door het vieren van jaarfeesten worden kinderen zich bewust van het jaarverloop en stimuleren we verbondenheid met de natuur.”

Dordtse Vrije School