Algemeen

Vrijeschool Widar heeft als doel vrijeschoolonderwijs aan te bieden aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12/13 jaar. Wij bieden een breed onderwijspakket aan dat hoofd, hart en handen betrekt in het leren. Kinderen leren niet alleen alle basisvaardigheden zoals lezen, spellen, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde. Maar we leren de kinderen ook vreemde talen spreken, bewegen, toneelspelen, schilderen, tekenen en zingen. De kinderen komen vaak buiten en werken in de schooltuin. In onze opvatting van onderwijs gaat het dan ook om drie aspecten:

het denken: cognitieve vaardigheden (kennis)
het gevoel: sociaal-emotionele vaardigheden
de wil: motorische- en praktische vaardigheden

Ritme en Regelmaat
Ritme en regelmaat nemen een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. De schooldag kent een ritmisch verloop waarin cognitief leren, kunstvakken en bewegingsvakken elkaar afwisselen. Ook het jaar kent zijn eigen ritme dat naast het beleven van de seizoenen, ook gekenmerkt wordt door het vieren van de jaarfeesten.

Vrij, niet vrijblijvend
Het ‘vrije’ in ‘vrijeschool’ heeft niets te maken met vrijblijvendheid. Kinderen krijgen een duidelijke structuur aangeboden. Regels zijn regels. Het ‘vrije’ heeft betrekking op de vrijheid en de verantwoordelijkheid die de leerkracht heeft. Deze kan, binnen de wettelijke- en door de school gestelde kaders, zelf de lesstof ontwikkelen. Dat resulteert in wakkere, betrokken en gemotiveerde leerkrachten met blije, leergierige kinderen.

Onze school is jarig!

De Vrije School bestaat in 2019 wereldwijd 100 jaar en de Dordtse Vrije School 40 jaar! Om dat te vieren, willen we ons gebouw extra mooi maken voor de stad en onze kinderen.
Lees meer en help mee!

86% gefinancierd
Er is momenteel €6.475,00 van de €7.500,00 opgehaald met deze actie! Doneer ook!

Agenda


Bekijk volledige agenda »

“Wij werken met het meest kostbare materiaal op aarde: kinderen.”

Dordtse Vrije School