Algemeen

Vrijeschool Widar heeft als doel vrijeschoolonderwijs aan te bieden aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12/13 jaar. Wij bieden een breed onderwijspakket aan dat hoofd, hart en handen betrekt in het leren. Kinderen leren niet alleen alle basisvaardigheden zoals lezen, spellen, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde. Maar we leren de kinderen ook vreemde talen spreken, bewegen, toneelspelen, schilderen, tekenen en zingen. De kinderen komen vaak buiten en werken in de schooltuin. In onze opvatting van onderwijs gaat het dan ook om drie aspecten:

het denken: cognitieve vaardigheden (kennis)
het gevoel: sociaal-emotionele vaardigheden
de wil: motorische- en praktische vaardigheden

Ritme en Regelmaat
Ritme en regelmaat nemen een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. De schooldag kent een ritmisch verloop waarin cognitief leren, kunstvakken en bewegingsvakken elkaar afwisselen. Ook het jaar kent zijn eigen ritme dat naast het beleven van de seizoenen, ook gekenmerkt wordt door het vieren van de jaarfeesten.

Vrij, niet vrijblijvend
Het ‘vrije’ in ‘vrijeschool’ heeft niets te maken met vrijblijvendheid. Kinderen krijgen een duidelijke structuur aangeboden. Regels zijn regels. Het ‘vrije’ heeft betrekking op de vrijheid en de verantwoordelijkheid die de leerkracht heeft. Deze kan, binnen de wettelijke- en door de school gestelde kaders, zelf de lesstof ontwikkelen. Dat resulteert in wakkere, betrokken en gemotiveerde leerkrachten met blije, leergierige kinderen.

Agenda


Bekijk volledige agenda »


Recent nieuws

Ondersteuningsplanraad

In de Ondersteuningsplanraad? Ja, waarom niet! Enkele redenen om u kandidaat te stellen voor de Ondersteuningsplanraad (OPR): U praat mee over de manier waarop het beleid in de regio Dordrecht voor begeleiding en ondersteuning in het onderwijs (passend onderwijs) georganiseerd wordt; U denkt mee over de manier waarop extra ondersteuning aan leerlingen geboden kan worden; […]

Lees bericht »

Bekijk alle nieuwsberichten »

“Wij werken vanuit Antroposofische visie”

Dordtse Vrije School