Author Archive


Hoogbegaafdheid

Geplaatst op 29 mei 2019

Download de PDF

Lees het hele bericht »

Ondersteuningsplanraad

Geplaatst op 11 april 2019

In de Ondersteuningsplanraad?

Ja, waarom niet!

Enkele redenen om u kandidaat te stellen voor de Ondersteuningsplanraad (OPR):

  • U praat mee over de manier waarop het beleid in de regio Dordrecht voor begeleiding en ondersteuning in het onderwijs (passend onderwijs) georganiseerd wordt;
  • U denkt mee over de manier waarop extra ondersteuning aan leerlingen geboden kan worden;
  • U bouwt kennis en kunde op over het bredere netwerk waaraan uw school deelneemt
  • U leert nieuwe en enthousiaste mensen kennen.

De scholen voor het regulier en het speciaal basisonderwijs en de scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 41), zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs in Dordrecht. In dit samenwerkingsverband zitten de besturen van alle scholen uit Dordrecht. Net zoals iedere school een Medezeggenschapsraad heeft, kent ook het samenwerkingsverband een medezeggenschapsorgaan: de Ondersteuningsplanraad (OPR) genoemd.

De belangrijkste taak van de OPR is het beoordelen van het ondersteuningsplan en het daarop instemming verlenen. Het ondersteuningsplan beschrijft hoe de scholen in het samenwerkingsverband ervoor gaan zorgen dat alle leerlingen het onderwijs en de ondersteuning of zorg krijgen die ze nodig hebben. In het ondersteuningsplan staat onder andere welk onderwijs en welke ondersteuning alle scholen aan leerlingen horen te  bieden (de basisondersteuning), de manier waarop extra ondersteuning wordt toegewezen, wanneer leerlingen naar het speciaal onderwijs mogen, hoe de financiĆ«le middelen worden verdeeld over de scholen en welke speciale of extra onderwijsvoorzieningen er zijn.

In de OPR zitten ouders en personeelsleden. Iedere ouder en ieder personeelslid van een school uit Dordrecht kan zich kandidaat stellen voor de OPR. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de besturen van de scholen.

De OPR bestaat uit 8 leden, de helft daarvan afgevaardigd vanuit het personeel en de helft vanuit de ouders. De taakstelling voor de OPR, het beoordelen van en het instemmen met het ondersteuningsplan, heeft effect op alle aangesloten scholen binnen het samenwerkingsverband. Vandaar dat wij streven naar een bezetting waarbij al deze schollen vertegenwoordig zijn.

1 Cluster 3: scholen voor leerlingen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen en aan leerlingen die langdurig ziek zijn.

Cluster 4: scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, langdurig zieke kinderen zonder een lichamelijke handicap en onderwijs aan kinderen in scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten.

Verwachtingen

We verwachten dat u (goed voorbereid) naar de vergaderingen komt, meedenkt en meepraat over het beleid en de onderwerpen die besproken worden.

Dat u een open en actieve houding heeft en de ouders, leerkrachten en kinderen vertegenwoordigd van scholen van uw bestuur.

Niet alle elementen van het ondersteuningsplan herkent u direct op uw eigen school. Indirect hebben deze wel veel invloed. Denk aan het vaststellen van de basisondersteuning, de financiĆ«le middelen,  maar ook aan de scholing van personeel en de mogelijkheid om extra handen of speciale kennis en expertise in de klas in te zetten.

Wat er in het ondersteuningsplan is beschreven kan best ingewikkelde materie zijn. Daarom is enige kennis of ervaring met onderwijs en/of leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bevorderlijk. Maar uiteraard is er ook de mogelijkheid om deze kennis op te bouwen of hierbij advies te vragen.

Gevraagde investering en opbrengst

Als OPR-lid heeft u een belangrijke taak. U bent de oren en ogen van de werkvloer en kijkt met die blik naar het beleid en de plannen die gemaakt worden en u volgt de concrete uitvoering van deze plannen op de scholen.

De investering zit vooral in tijd. De OPR komt in Dordrecht tussen de 2 en 5 keer per jaar bijeen. Uiteraard horen hier vergaderstukken bij. Deze kunnen uit grote en ingewikkelde stukken bestaan en daarover zult u een mening moeten formuleren. Houd daarom rekening met voorbereidingstijd. Misschien is overleg met de achterban (ouders en personeelsleden) nodig. Wat vinden zij belangrijk, waar liggen de knelpunten, waar zijn goede initiatieven?

Als OPR-lid praat en denkt u boven-bestuurlijk mee. Daarnaast ontmoet en praat u met personeelsleden en ouders van andere scholen, de directeur van het samenwerkingsverband (als vertegenwoordiger van het bestuur) en doet u diverse contacten op. U bouwt kennis op over de structuur van het onderwijs en de financiering daarvan. Samen met de andere OPR-leden vormt u een belangrijke raad die het bestuur van het samenwerkingsverband adviseert over het ondersteuningsplan en de uiteindelijke instemming hieraan moet verlenen.

Informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op:

www.swvdordrecht.nl

Bent u enthousiast geworden naar aanleiding van deze oproep, kunt u contact opnemen met mevrouw Jos Smit, secretaris OPR.

jsmit@beatrixschool.nl

Lees het hele bericht »

Onze school is jarig!

De Vrije School bestaat in 2019 wereldwijd 100 jaar en de Dordtse Vrije School 40 jaar! Om dat te vieren, willen we ons gebouw extra mooi maken voor de stad en onze kinderen.
Lees meer en help mee!

86% gefinancierd
Er is momenteel €6.475,00 van de €7.500,00 opgehaald met deze actie! Doneer ook!

Agenda


Bekijk volledige agenda »

“Wij werken vanuit Antroposofische visie”

Dordtse Vrije School