School ondersteuningsplan

(SOP)

Onze school werkt vanuit de antroposofie en de menskundige uitgangspunten die vertaald zijn in ons pedagogisch handelen. Er heerst een warm, veilig pedagogisch klimaat. Binnen de basisondersteuning wordt o.a. gewerkt volgens het Handelingsgericht Werken, is er een aanbod voor kinderen met (vermoeden van) dyslexie en een protocol medische handelingen.

Kinderen met internaliserend gedrag (bv. onzekere, faalangstige kinderen) gedijen op onze school vaak goed. De hechte schoolgemeenschap, de ervaren leerkrachten en het gevarieerde leerplan biedt deze leerlingen de mogelijkheid om zich op alle gebieden gezond te ontwikkelen.

Bij kinderen waarbij sprake is van autisme komt het voor dat ons gevarieerde, beeldende en talige aanbod van het onderwijs niet altijd voldoende aansluit bij hun onderwijsbehoefte. Ook leerlingen met een erg leerkrachtafhankelijke manier van leren, kinderen die (bijna) alle structuur van buitenaf nodig hebben, profiteren soms te weinig van ons onderwijs. Leerlingen met een laag IQ, soms in samenhang met persoonskenmerken, ervaren bij ons soms een gevoel van falen door de grote klassikale component in ons onderwijs. Bij zij-instroom (vanuit andere scholen) wordt dus goed gekeken of onze manier van werken aansluit bij de mogelijkheden die een kind heeft.

Onze school is jarig!

De Vrije School bestaat in 2019 wereldwijd 100 jaar en de Dordtse Vrije School 40 jaar! Om dat te vieren, willen we ons gebouw extra mooi maken voor de stad en onze kinderen.
Lees meer en help mee!

86% gefinancierd
Er is momenteel €6.475,00 van de €7.500,00 opgehaald met deze actie! Doneer ook!

Agenda


Bekijk volledige agenda »

“Door het vieren van jaarfeesten worden kinderen zich bewust van het jaarverloop en stimuleren we verbondenheid met de natuur.”

Dordtse Vrije School