School ondersteuningsplan

(SOP)

Onze school werkt vanuit de antroposofie en de menskundige uitgangspunten die vertaald zijn in ons pedagogisch handelen. Er heerst een warm, veilig pedagogisch klimaat. Binnen de basisondersteuning wordt o.a. gewerkt volgens het Handelingsgericht Werken, is er een aanbod voor kinderen met (vermoeden van) dyslexie en een protocol medische handelingen.

Kinderen met internaliserend gedrag (bv. onzekere, faalangstige kinderen) gedijen op onze school vaak goed. De hechte schoolgemeenschap, de ervaren leerkrachten en het gevarieerde leerplan biedt deze leerlingen de mogelijkheid om zich op alle gebieden gezond te ontwikkelen.

Bij kinderen waarbij sprake is van autisme komt het voor dat ons gevarieerde, beeldende en talige aanbod van het onderwijs niet altijd voldoende aansluit bij hun onderwijsbehoefte. Ook leerlingen met een erg leerkrachtafhankelijke manier van leren, kinderen die (bijna) alle structuur van buitenaf nodig hebben, profiteren soms te weinig van ons onderwijs. Leerlingen met een laag IQ, soms in samenhang met persoonskenmerken, ervaren bij ons soms een gevoel van falen door de grote klassikale component in ons onderwijs. Bij zij-instroom (vanuit andere scholen) wordt dus goed gekeken of onze manier van werken aansluit bij de mogelijkheden die een kind heeft.

Agenda


Bekijk volledige agenda »


Recent nieuws

Ondersteuningsplanraad

In de Ondersteuningsplanraad? Ja, waarom niet! Enkele redenen om u kandidaat te stellen voor de Ondersteuningsplanraad (OPR): U praat mee over de manier waarop het beleid in de regio Dordrecht voor begeleiding en ondersteuning in het onderwijs (passend onderwijs) georganiseerd wordt; U denkt mee over de manier waarop extra ondersteuning aan leerlingen geboden kan worden; […]

Lees bericht »

Bekijk alle nieuwsberichten »

“Onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen.”

Dordtse Vrije School