Toetsen en leerlingvolgsyteem

Toetsen en leerlingvolgsyteem

De Dordtse Vrije School houdt alle vorderingen van de leerlingen bij door de leerling echt te zien. Om de observaties van de leerkracht te ondersteunen, worden regelmatig toetsen afgenomen in klas 1 t/m 6. Ook doen we mee aan de verplichte eindtoets; we nemen de IEP-toets af. Verder werken we met goedgekeurde en genormeerde toetsen van CITO. De resultaten worden bijgehouden in het digitale leerlingvolgsysteem van Parnassys. Hierin worden aan de hand van ‘ZIEN’ ook de sociaal-emotionele vaardigheden gevolgd.

Omdat het vrijeschoolonderwijs zoveel meer is dan alleen cognitieve vaardigheden, hanteren wij ook aanvullend onze eigen pedagogische kwaliteitsnormen voor de cognitieve, sociaal- emotionele, motorische en kunstzinnige vaardigheden. Ouders worden door middel van gesprekken (2x per jaar) en getuigschriften (1x per jaar) op de hoogte gehouden van de vorderingen op alle ontwikkelingsgebieden.

Onze school is jarig!

De Vrije School bestaat in 2019 wereldwijd 100 jaar en de Dordtse Vrije School 40 jaar! Om dat te vieren, willen we ons gebouw extra mooi maken voor de stad en onze kinderen.
Lees meer en help mee!

86% gefinancierd
Er is momenteel €6.475,00 van de €7.500,00 opgehaald met deze actie! Doneer ook!

Agenda


Bekijk volledige agenda »

“Onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen.”

Dordtse Vrije School