Toetsen en leerlingvolgsyteem

Toetsen en leerlingvolgsyteem

De Dordtse Vrije School houdt alle vorderingen van de leerlingen bij door de leerling echt te zien. Om de observaties van de leerkracht te ondersteunen, worden regelmatig toetsen afgenomen in klas 1 t/m 6. Ook doen we mee aan de verplichte eindtoets; we nemen de IEP-toets af. Verder werken we met goedgekeurde en genormeerde toetsen van CITO. De resultaten worden bijgehouden in het digitale leerlingvolgsysteem van Parnassys. Hierin worden aan de hand van ‘ZIEN’ ook de sociaal-emotionele vaardigheden gevolgd.

Omdat het vrijeschoolonderwijs zoveel meer is dan alleen cognitieve vaardigheden, hanteren wij ook aanvullend onze eigen pedagogische kwaliteitsnormen voor de cognitieve, sociaal- emotionele, motorische en kunstzinnige vaardigheden. Ouders worden door middel van gesprekken (2x per jaar) en getuigschriften (1x per jaar) op de hoogte gehouden van de vorderingen op alle ontwikkelingsgebieden.

Agenda


Bekijk volledige agenda »


Recent nieuws

Ondersteuningsplanraad

In de Ondersteuningsplanraad? Ja, waarom niet! Enkele redenen om u kandidaat te stellen voor de Ondersteuningsplanraad (OPR): U praat mee over de manier waarop het beleid in de regio Dordrecht voor begeleiding en ondersteuning in het onderwijs (passend onderwijs) georganiseerd wordt; U denkt mee over de manier waarop extra ondersteuning aan leerlingen geboden kan worden; […]

Lees bericht »

Bekijk alle nieuwsberichten »

“Wij werken met het meest kostbare materiaal op aarde: kinderen.”

Dordtse Vrije School